Świadomy Ryzyka
Potrzebujesz pomocy?
Telefon zaufania
801 889 890
Główne problemy z hazardem

Główne problemy z hazardem to:

Pamiętaj, że zawsze znajdziesz ludzi, którzy będą mogli Ci pomóc. Nie odkładaj swoich problemów na później. Im szybciej zareagujesz, tym masz większe szanse powrotu do normalnego życia.