Świadomy Ryzyka
Potrzebujesz pomocy?
Telefon zaufania
801 889 890
Kasyno

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych gracz zwolniony jest z obowiązku podatkowego.

Art. 21 ust. 1 pkt 6a) lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 30, z późn. zm.):
"Wolne od podatku dochodowego są (...) wygrane w grach na automatach, grach w karty, grach w kości, grach cylindrycznych, grach bingo pieniężne i grach bingo fantowe, (...) urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego."

Art. 21 ust. 23:
"Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 6a, w odniesieniu do wygranych uzyskanych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium loterie, gry lub zakłady wzajemne są urządzane i prowadzone."

Zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych wszystkie wygrane w pokerze rozgrywanego w formie turnieju muszą podlegać podatkowi od gier. Całkowity obowiązek podatkowy spoczywa na organizatorze.

Art. 74. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 847 z późn. zm.):
"Stawka podatku od gier wynosi dla:
1. (...) gry bingo fantowe – 10%;
2. gry bingo pieniężne (...) - 25%;
3. gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w kości, gry w karty, z wyłączeniem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 50%"

Art. 75 ust. 1.:
"Podatnicy (…) są obowiązani, bez wezwania, do: (...)
2) obliczania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego"