Świadomy Ryzyka
Poker

Zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. wszystkie wygrane w pokerze rozgrywanego w formie turnieju muszą podlegać 25% podatkowi. Organizator turnieju powinien wypłacić wygrane pomniejszone o wartość podatku.

Art. 74. Stawka podatku od gier wynosi dla:

"4) gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audioteksowej i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera - 25%;"

Art. 75.

"7) Podmiot urządzający turniej gry pokera wypłaca wygrane pomniejszone o kwotę podatku od gier."

Art. 95. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.10)) w art. 21 w ust. 1 pkt 6 i 6a otrzymuja brzmienie:

Wolne od podatku dochodowego są:

"6) wygrane w kasynach gry oraz w grach bingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,"